Utilitza el nostre Cercador R3 i esbrina què fer amb els teus residus

¿Saps que ...?

L'oli de motor usat (ja sigui mineral o sintètic) conté metalls pesats molt contaminants com plom, cadmi, crom, arsènic i zinc que adquireix del seu contacte amb el motor i el combustible.
Visita el blog i aprèn idees genials de reciclatge