Usa o noso Buscador R3 e investiga que facer cos teus residuos

Sabes que...?

A incorrecta eliminación de aparellos eléctricos por incineración ou por depósito en vertedoiro, sen descontaminación nin recuperación, supón importantes riscos ambientais e un desperdicio de recursos. Na incineración libéranse gases contaminantes, nos vertedoiros prodúcese lixiviación e filtración de substancias perigosas, vaporización de gases e incendios incontrolados.
Visita o blog e aprende ideas xeniais de reciclaxe