Utilitza el nostre Cercador R3 i esbrina què fer amb els teus residus

¿Saps que ...?

Les bateries de vehicle es componen fonamentalment de plàstic polipropilè (7%), aigua, àcid sulfúric (23%) i plom (63%). Han de reciclar-se, evitant que acabin abandonades en qualsevol lloc, no només pel plom que contenen, sinó també per l'àcid sulfúric.
A més són reciclables en un 99%, donant lloc a una font de plom sostenible que no comporta més extracció minera del recurs.
Visita el blog i aprèn idees genials de reciclatge