Utilitza el nostre Cercador R3 i esbrina què fer amb els teus residus

¿Saps que ...?

Al posar-se en contacte amb un ambient aquàtic, el mercuri es transforma en metilmercuri, un potent neurotòxic (considerat entre els 10 pitjors contaminants del planeta) que s'acumula per mitjà de la cadena tròfica en els peixos i arriba als humans que d'ells s'alimenten.