Utilitza el nostre Cercador R3 i esbrina què fer amb els teus residus

¿Saps que ...?

La vida mitja del Poliestirè expandit o suro blanc és molt llarga i la seva combustió no controlada és molt contaminant.
És un material molt fàcil de reciclar i de tornar a usar per a fabricar noves peces reciclades o altres materials, però també molt adequat per a treure energia d'ell (valorització energètica).
Visita el blog i aprèn idees genials de reciclatge