Utilitza el nostre Cercador R3 i esbrina què fer amb els teus residus

¿Saps que ...?

La incorrecta eliminació d'aparells elèctrics per incineració o per dipòsit en abocador, sense descontaminació ni recuperació, suposa importants riscos ambientals i un desaprofitament de recursos. En la incineració s'alliberen gasos contaminants, en els abocadors es produeix lixiviació i filtració de substàncies perilloses, vaporització de gasos i incendis incontrolats.