Aviso legal

Información sobre o titular

En cumprimento do previsto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (BOE 166, do 12 de xullo de 2002), ponse de manifesto que a plataforma dondelotiro.com é propiedade da sociedade cooperativa de traballo asociado Lmental Sostenibilitat i Futur, S. Coop., con enderezo na rúa Medellín, 4, escalera 14, piso 2ºB, e código postal 07006 de Palma de Mallorca (Islas Baleares), con C.I.F. F-57460651, que ademais, está inscrita no Libro de inscripción de sociedades cooperativas, no folio 697, co asento número 1, como cooperativa de traballo asociado.


Protección de datos de carácter persoal

A plataforma dondelotiro.com cumprirá en todo momento co disposto na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal e, en todo caso, adoptaranse as medidas legalmente exixibles para a protección dos datos de carácter persoal suministrados polos usuarios, preservando en todo momento a súa privacidade e confidencialidade.

De acordo co previsto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE 298, do 14 de decembro de 1999), todos os datos de carácter persoal proporcionados formarán parte dun ficheiro automatizado responsabilidade da sociedade cooperativa de traballo asociado Lmental Sostenibilitat i Futur, S. Coop., e que se encontra debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Todos os datos de carácter persoal obteranse sempre co consentimento previo do titular dos datos ou persoas autorizadas para comunicalos e utilizaranse exclusivamente para a prestación do servizo ofrecido a través do sitio web (xestión do seu perfil de usuario, publicación de anuncios e xestión de mensaxes privadas), envío de boletíns e envío de información solicitada polo usuario.

Ningún terceiro alleo á plataforma dondelotiro.com poderá acceder a datos de carácter persoal sen consentimento expreso do usuario. Só se comunicarán a terceiros aqueles datos de carácter persoal que o usuario comunique directamente e personalmente a través dos anuncios publicados por el e de maneira voluntaria.

En calquera caso, conta cos derecitos de acceso, de rectificación e de cancelación, podéndoos exercitar enviando un correo electrónico á dirección lopd@lmental.org, ou por escrito á rúa Medellín, 4, escalera 14, piso 2ºB, e código postal 07006 de Palma de Mallorca (Islas Baleares).


Información sobre Google Analytics

Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son arquivos de texto ubicados no seu ordenador, para axudarlle ao website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie sobre o seu uso do website (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por conta nosa co propósito de seguir a pista de seu uso do website, recompilando informes da actividade do website e prestando outros servizos relacionados coa actividade do website e o uso da Internet. Google poderalle transmitir a dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando os ditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Pode vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador. Porén, vostede debe saber que se o fai pode ser que non poida usar a plena funcionabilidade deste website. Ao utilizar este website vostede consente o tratamento de información sobre vostede por Google na forma e para os fins arriba indicados.


Cookies

O acceso a esta páxina web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor recorde certa información que posteriormente poida utilizar. Esta información permite identificalo a vostede como un usuario concreto e permite gardar as súas preferencias persoais, así como información técnica como poidan ser visitas ou páxinas concretas que visite. Este sitio mide o tráfico con diferentes solucións que poden utilizar cookies para analizar o que sucede nas nosas páxinas. Actualmente utilizamos as seguintes solucións para a medición do tráfico deste sitio. Pode ver máis información sobre a política de privacidade de Google (Analytics): http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

Este sitio tamén pode albergar publicidade propia, de afiliados ou de redes publicitarias. Esta publicidade móstrase mediante servidores publicitarios que tamén utilizan cookies para mostrar contidos publicitarios afíns aos usuarios. Cada un destes servidores publicitarios dispón da súa propia política de privacidade, que se pode consultar nas súas propias páxinas web. Actualmente este sitio alberga publicidade de Google Adsense: http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

Google, como provedor de terceiros, utiliza cookies para publicar anuncios no seu sitio. O uso da cookie DART permítelle a Google publicar anuncios a usuarios que visitan os seus sitios e outros sitios da Internet. Os usuarios poden inhabilitar o uso da cookie DART accedendo ao anuncio de Google e á política de privacidade da rede de contido (http://www.google.com/privacy_ads.html), isto de forma temporal. Para facelo de forma permanente poden descargar e instalar complementos para navegadores web.

Aqueles usuarios que non desexen recibir cookies ou que queiran ser informados antes de que se almacenen no seu ordenador, poden configurar o seu navegador para tal efecto.

A maior parte dos navegadores de hoxe en día permiten a xestión das cookies de 3 formas diferentes:

  1. As cookies non se aceptan nunca.
  2. O navegador pregúntalle ao usuario se se debe aceptar cada cookie.
  3. As cookies acéptanse sempre.

O navegador tamén pode incluír a posibilidade de especificar mellor que cookies se teñen que aceptar e cales non. En concreto, o usuario normalmente pode aceptar algunha das seguintes opcións: rexeitar as cookies de determinados dominios; rexeitar as cookies de terceiros; aceptar cookies como non persistentes (elimínanse cando o navegador se pecha); permitirlle ao servidor crear cookies para un dominio diferente. Ademais, os navegadores tamén lles poden permitir aos usuarios ver e borrar cookies individualmente.

Dispón de máis información sobre cookies en http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie


Condicións de uso

O uso da plataforma dondelotiro.com suxeitarase ás seguintes condicións de uso, que se poderán actualizar periódicamente. O titular resérvase o dereito a modificar ou suprimir en calquera momento e sen previo aviso os contidos, servizos e informacións que se encontran neste sitio web, así como a limitar, modificar ou cancelar os termos e condicións xerais aplicables ao sitio web. Calquera modificación terá vixencia a partir da data da súa publicación e comprometerá a calquera usuario que teña acceso á páxina despois da súa publicación.

O acceso e utilización da plataforma dondelotiro.com atribúelle a condición de usuario e presume a perfecta comprensión e a expresa aceptación das mencionadas condicións por parte do usuario.

O acceso e utilización de determinados servizos poderá estar condicionada ao rexistro previo do usuario, efectuándose na forma expresamente sinalada no propio servicio ou nas condicións particulares que lle sexan de aplicación.


Responsabilidade

O titular da plataforma dondelotiro.com non garante a dispoñibilidade, o acceso ou a continuidade na conexión ao sitio web e no suministro de información ou calquera dos distintos servizos ou produtos ofrecidos a través del. En consecuencia, o titular non será responsable en caso de que existan interrupcións do servizo, demoras, mal funcionamiento e, en xeral, calquera inconveniente que teña a súa orixe en causas que escapan do control do titular, ou proveña dunha actuación dolosa ou por culpa do usuario, ou forza maior.

O titular non garante a utilidade, a obtención de resultados ou a infalibilidade dos contidos facilitados a través da web, que en todo caso sono con carácter orientativo e informativo. A dita información obtívose de fontes consideradas razoablemente fiables, pero non se deben considerar en todo caso infalibles, no seu caso débense contrastar con outras fontes, previo adoptar calquera estado de opinión ou decisión por parte do usuario. Especialmente, tendo en conta que o titular non controla, monitoriza, nin se pode facer responsable dos contidos de terceiros incluídos no sitio web. As opinións, medidas, descargas ou actuacións de calquera tipo adoptadas polo usuario, serán da súa exclusiva conta e risco.

O titular non asume ningunha responsabilidade derivada da utilización por parte do usuario dos contidos do sitio web nin dos contidos e opinións de terceiros vertidos no seu sitio web, reservándose o dereito a modificar, substituír, actualizar, renovar, impedir ou restrinxir o acceso, interromper, bloquear, suspender temporalmente ou cancelar con carácter definitivo calquera servizo, suministro de información ou calquera outro contido, xa sexa con relación a un usuario concreto ou en xeral, en particular cando sexa notificado por unha terceira parte de carácter xudicial ou administrativa ou por outra que denuncie calquera actual ou potencial incumprimento dos dereitos de terceiros.

Agás que se estableza expresamente o contrario en cada caso, o titular non intervén, participa, nin asume ningunha garantía con relación aos servizos ou produtos ofrecidos por terceiros provedores que, no seu caso, sexan accesibles mediante enlaces ou marcos publicitarios.