Avís legal

Informació sobre el titular

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (BOE número 166, de 12 de juliol de 2002), es posa de manifest que aquest web és propietat de l'empresa Recycl3r Solutions, S.L., amb domicili al C. Sant Joaquim, 9, i codi postal 07003 de Palma de Mallorca (Illes Balears), amb C.I.F. B-16557514, i que està inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, al Tom 2748, Llibre 0, Foli 41, Full PM-83338 i Inscripció 1.

Protecció de dades de caràcter personal

Garantim el compliment de totes les obligacions que siguin exigibles d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la normativa nacional aplicable.

En el cas que vulgueu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals i el dret a la portabilitat, us podeu adreçar a nosaltres per escrit mitjançant correu electrònic dirigit a feedback@recycl3r.com o per correu postal adreçat a C. Sant Joaquim, 9, CP 07003 de Palma de Mallorca (Espanya).

Informació sobre Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de *Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text situats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la *cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan dits tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del qual disposi Google. Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilitat d'aquest website. En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament d'informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

Cookies

L'accés a aquesta pàgina web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-li a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com puguin ser visites o pàgines concretes que visiti. Aquest lloc mesura el trànsit amb diferents solucions que poden utilitzar cookies per a analitzar el que succeeix en les nostres pàgines. Actualment utilitzem les següents solucions per al mesurament del trànsit d'aquest lloc. Pot veure més informació sobre la política de privacitat de Google (Analytics): http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

Aquest lloc també pot albergar publicitat pròpia, d'afiliats, o de xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també utilitzen cookies per a mostrar continguts publicitaris afins als usuaris. Cadascun d'aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privacitat, que pot ser consultada en les seves pròpies pàgines web. Actualment aquest lloc alberga publicitat de Google Adsense: http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

Google, com a proveïdor de tercers, utilitza cookies per a publicar anuncis en el seu lloc. L'ús de la cookie DART permet a Google publicar anuncis a usuaris que visiten els seus llocs i altres llocs d'Internet. Els usuaris poden inhabilitar l'ús de la cookie de DART accedint a l'anunci de Google i a la política de privacitat de la xarxa de contingut (http://www.google.com/privacy_ads.html), això de forma temporal. Per a fer-ho de forma permanent poden descarregar i instal·lar complements per a navegadors web.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s'emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

La major part dels navegadors d'avui dia permeten la gestió de les cookies de 3 formes diferents:

  1. Les cookies no s'accepten mai.
  2. El navegador pregunta a l'usuari si s'ha d'acceptar cada cookie.
  3. Les cookies s'accepten sempre.

El navegador també pot incloure la possibilitat d'especificar millor quines cookies han de ser acceptades i quins no. En concret, l'usuari pot normalment acceptar alguna de les següents opcions: rebutjar les cookies de determinats dominis; rebutjar les cookies de tercers; acceptar cookies com no persistents (s'eliminen quan el navegador es tanca); permetre al servidor crear cookies per a un domini diferent. A més, els navegadors poden també permetre als usuaris veure i esborrar cookies individualment.

Disposa de més informació sobre cookies a http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie

Condicions d'ús

L'ús de la plataforma dondelotiro.com se subjectarà a les següents condicions d'ús, que podran ser actualitzades periòdicament. El titular es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web, així com a limitar, modificar o cancel·lar els termes i condicions generals aplicables al lloc web. Qualsevol modificació tindrà vigència a partir de la data de publicació de la mateixa i comprometrà a qualsevol usuari que té accés a la pàgina després de la seva publicació.

L'accés i utilització de la plataforma dondelotiro.com atribueix la condició d'usuari al mateix i presumeix la perfecta comprensió i l'expressa acceptació de les esmentades condicions per part de l'usuari.

L'accés i utilització de determinats serveis podrà estar condicionada al registre previ de l'usuari, efectuant-se en la forma expressament assenyalada en el propi servei o en les condicions particulars que li siguin aplicable.

Responsabilidad

El titular de la plataforma dondelotiro.com no garanteix la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d'informació o qualssevol dels diferents serveis o productes oferts a través d'aquest. En conseqüència, el titular no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, malament funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control del titular, o provingui d'una actuació dolosa o culposa de l'usuari, o força major.

El titular no garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través de la web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s'ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal·libles, devent si escau ser contrastats amb altres fonts, previ adoptar qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Especialment, tenint en compte que, el titular no controla, monitora, ni es pot fer responsable dels continguts de tercers inclosos en el lloc web. Quantes opinions, mesures, descàrregues o actuacions de qualsevol tipus siguin adoptades per l'usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

El titular no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web ni dels continguts i opinions de tercers abocaments en el seu lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir o restringir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui en relació amb un usuari concret o en general, en particular quan sigui notificat per una tercera part de caràcter judicial o administrativa o per una altra que denunciï qualsevol actual o potencial incompliment dels drets de tercers.

Tret que s'estableixi expressament el contrari en cada cas, el titular no intervé, participa, ni assumeix cap garantia en relació amb els serveis o productes oferts per tercers proveïdors que, si escau, siguin accessibles mitjançant enllaços o marcs publicitaris.