Aviso legal

Información sobre o titular

En cumprimento do previsto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (BOE número 166, do 12 de Xullo de 2002), ponse de manifesto que esta web é propiedade da empresa Recycl3r Solutions, S.L., con domicilio en C. Sant Joaquim, 9, e código postal 07003 de Palma de Mallorca (Illas Balears), con C.I.F. B-16557514, que ademais, está inscrita no Rexistro Mercantil de Palma de Mallorca, no Tomo 2748, Libro 0, Folio 41, Folla PM-83338 e Inscrición 1.

Protección de datos de carácter persoal

Garantimos o cumprimento de cantas obrigacións sexan esixibles conforme ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (RGPD) e normativa nacional aplicable.

No caso que queira exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais e o dereito á portabilidad, pode dirixirse a nós por escrito mediante correo electrónico dirixido a feedback@recycl3r.com ou por correo postal dirixido a C. Sant Joaquim, 9, CP 07003 de Palma de Mallorca (España).

Información sobre Google Analytics

Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View ( California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza " cookies", que son arquivos de texto situados no seu computador, para axudar ao website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso do website (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por conta nosa co propósito de seguir a pista do seu uso do website, recompilando informes da actividade do website e prestando outros servizos relacionados coa actividade do website e o uso da internet. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Pode Vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, con todo, debe Vostede saber que se o fai pode ser que non poida usar a plena funcionabilidad deste website. Ao utilizar este website Vostede consente o tratamento de información acerca de Vostede por Google na forma e para os fins arriba indicados.

Cookies

O acceso a esta páxina web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor lembre certa información que posteriormente poida utilizar. Esta información permite identificarlle a vostede como un usuario concreto e permite gardar as súas preferencias persoais, así como información técnica como poidan ser visitas ou páxinas concretas que visite. Este sitio mide o tráfico con diferentes solucións que poden utilizar cookies para analizar o que sucede nas nosas páxinas. Actualmente utilizamos as seguintes solucións para a medición do tráfico deste sitio. Pode ver máis información sobre a política de privacidade de Google ( Analytics): http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

Este sitio tamén pode albergar publicidade propia, de afiliados, ou de redes publicitarias. Esta publicidade móstrase mediante servidores publicitarios que tamén utilizan cookies para mostrar contidos publicitarios afíns aos usuarios. Cada un destes servidores publicitarios dispón da súa propia política de privacidade, que pode ser consultada nas súas propias páxinas web. Actualmente este sitio alberga publicidade de Google Adsense: http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

Google, como provedor de terceiros, utiliza cookies para publicar anuncios no seu sitio. O uso da cookie DART permite a Google publicar anuncios a usuarios que visitan os seus sitios e outros sitios da internet. Os usuarios poden inhabilitar o uso da cookie de DART accedendo ao anuncio de Google e á política de privacidade da rede de contido (http://www.google.com/privacy_ads.html), isto de forma temporal. Para facelo de forma permanente poden descargar e instalar complementos para navegadores web.

Aqueles usuarios que non desexen recibir cookies ou queiran ser informados antes de que se almacenen no seu computador, poden configurar o seu navegador para ese efecto.

A maior parte dos navegadores de hoxe en día permiten a xestión das cookies de 3 formas diferentes:

  1. Las cookies no se aceptan nunca.
  2. O navegador pregunta ao usuario se se debe aceptar cada cookie.
  3. As cookies acéptanse sempre.

O navegador tamén pode incluír a posibilidade de especificar mellor que cookies teñen que ser aceptadas e cales non. En concreto, o usuario pode normalmente aceptar algunha das seguintes opcións: rexeitar as cookies de determinados dominios; rexeitar as cookies de terceiros; aceptar cookies como non persistentes (elimínanse cando o navegador péchase); permitir ao servidor crear cookies para un dominio diferente. Ademais, os navegadores poden tamén permitir aos usuarios ver e borrar cookies individualmente.

Dispón de máis información sobre cookies en http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie

Condicións de uso

O uso da plataforma dondelotiro. com suxeitarase ás seguintes condicións de uso, que poderán ser actualizadas periodicamente. O titular resérvase o dereito para modificar ou suprimir en calquera momento e sen previo aviso os contidos, servizos e informacións que se atopan neste sitio web, así como a limitar, modificar ou cancelar os termos e condicións xerais aplicables ao sitio web. Calquera modificación terá vixencia a partir da data de publicación da mesma e comprometerá a calquera usuario que ten acceso á páxina despois da súa publicación.

O acceso e utilización da plataforma dondelotiro. com atribúe a condición de usuario ao mesmo e presume a perfecta comprensión e exprésaa aceptación das mencionadas condicións por parte do usuario.

O acceso e utilización de determinados servizos poderá estar condicionada ao rexistro previo do usuario, efectuándose na forma expresamente sinalada no propio servizo ou nas condicións particulares que lle sexan de aplicación.

Responsabilidade

O titular da plataforma dondelotiro. com non garante a dispoñibilidade, acceso ou continuidade na conexión ao sitio web e na subministración de información ou calquera dos distintos servizos ou produtos ofrecidos a través do mesmo. En consecuencia, o titular non será responsable no caso de que existan interrupcións do servizo, demoras, mal funcionamento, e en xeral, calquera inconveniente que teña a súa orixe en causas que escapan do control do titular, ou proveña dunha actuación dolosa ou culposa do usuario, ou forza maior.

O titular non garante a utilidade, obtención de resultados ou infalibilidad dos contidos facilitados a través da web, que en todo caso o son con carácter orientativo e informativo. Dita información obtívose de fontes consideradas razoablemente fiables, pero non deben presumirse en todo caso infalibles, debendo no seu caso ser contrastados con outras fontes, previo adoptar calquera estado de opinión ou decisión por parte do usuario. Especialmente, tendo en conta que, o titular non controla, monitora, nin se pode facer responsable dos contidos de terceiros incluídos no sitio web. Cantas opinións, medidas, descargas ou actuacións de calquera tipo sexan adoptadas polo usuario, o serán da súa exclusiva conta e risco.

O titular non asume ningunha responsabilidade derivada da utilización por parte do usuario dos contidos do sitio web nin dos contidos e opinións de terceiras verteduras no seu sitio web, reservándose o dereito para modificar, substituír, actualizar, renovar, impedir ou restrinxir o acceso, interromper, bloquear, suspender temporalmente ou cancelar con carácter definitivo calquera servizo, subministración de información ou calquera outro contido, xa sexa con relación a un usuario concreto ou en xeral, en particular cando sexa notificado por unha terceira parte de carácter xudicial ou administrativa ou por outra que denuncie calquera actual ou potencial incumprimento dos dereitos de terceiros.

Salvo que se estableza expresamente o contrario en cada caso, o titular non intervén, participa, nin asume garantía algunha con relación aos servizos ou produtos ofrecidos por terceiros provedores que, no seu caso, sexan accesibles mediante ligazóns ou marcos publicitarios.