Preguntes freqüents

Què és dondelotiro.com?
És la plataforma web de referència en informació i educació ambiental sobre residus.
Gratuïtament, de manera pràctica i senzilla, posa a disposició de la ciutadania i de les administracions públiques tota la informació necessària per gestionar els seus residus de forma correcta (social, econòmica i ambientalment responsable); des de la prevenció o la reutilització dels residus, fins a la separació en origen o l'elecció del millor lloc de dipòsit.

Què puc fer si trobo alguna informació en dondelotiro.com que no és correcta?
Tot i que s'han aconseguit acords amb moltes entitats per a l'actualització de la informació, pot ser que alguns punts hagin sofert modificacions.
T'agrairíem que si trobes un punt incorrecte, entenguis que treballem dur perquè això no succeeixi, i que ens ho comuniquis. Comprovarem i actualitzarem la nostra base de dades per millorar el funcionament de la plataforma i que altres persones es beneficiïn del canvi.

Per què no funciona dondelotiro al meu municipi?
La informació inclosa en la plataforma prové de diferents fonts, Ajuntaments, SIG, empreses de gestió de residus, gestors autoritzats, entitats públiques i privades, etc.
Si dondelotiro.com no dóna servei al teu municipi és molt possible que els responsables d'algunes d'aquestes entitats no ens ho hagin facil•litat encara; en aquest cas et convidem a enviar-nos un correu electrònic, que utilitzarem per informar i aconseguir una ràpida solució.

Qui paga dondelotiro?
Dondelotiro és un servei totalment gratuït per als seus usuaris. Els ingressos d'aquesta plataforma provenen de la publicitat, els patrocinis, serveis a empreses i les col•laboracions.Sobre la base de la nostra política interna, tots els ingressos provenen d'empreses estrictament relacionades amb la gestió de residus.

Què pretenem?
Amb dondelotiro.com volem:
 • Facilitar el compliment de la directriu ambiental coneguda com les 3 erres (Reduir, Reutilitzar i Reciclar), permetent així augmentar les taxes de reducció, reutilització i reciclatge dels residus.
 • Reduir l'impacte ambiental i sobretot els costos econòmics associats a la gestió dels residus generats.
 • Facilitar a les administracions públiques una eina única, econòmica i senzilla per al compliment de la normativa vigent sobre accés a la informació ambiental.
 • Informar, sensibilitzar i educar als generadors de residus sobre la correcta gestió dels residus que generen i sobre com millorar el seu comportament ambiental.
 • Disposar d'un instrument per al disseny, desenvolupament i implementació de polítiques públiques o privades sobre la matèria.
 • Facilitar un punt d'intercanvi de residus, generant sinergies entre diferents usuaris i/o empreses, sota la màxima del que per a un és residu pot per a un altre ser un actiu.
 • Facilitar una eina de màrqueting verd, amb el qual les entitats compromeses amb valors ambientals puguin oferir de manera inequívoca la imatge.
A qui beneficiem?
A la ciutadania:
 • Ajuda a saber com generar menys residus, com separar-los, quan dipositar i com fer-ho correctament i de manera senzilla.
 • Permet conèixer de forma ràpida, senzilla i actualitzada les localitzacions més properes on dipositar els residus generats.
 • Permet l'aprofitament o reutilització de matèries que per a uns poden ser considerades com a residus i per altres poden ser considerades inputs (productes inacabats), i per tant aprofitar-les i/o incloure-les en el seu procés de producció, evitant consums innecessaris i/o generant d'aquesta manera un benefici econòmic.
A les Administracions públiques:
 • Permet que es produeixi un increment en les taxes de reducció, reutilització, separació i reciclatge de residus en el seu territori, així com reduir l'impacte ambiental associat i els costos econòmics derivats de la seva gestió.
 • Facilita una plataforma de comunicació entre l'administració i els seus ciutadans que permet el compliment de les diferents obligacions legals sobre informació ambiental, ja que ofereix tota la informació disponible sobre gestió de residus.
 • Facilita la sensibilització i educació ciutadana i empresarial, oferint informació veraç, detallada i actualitzada sobre la correcta gestió dels residus que generen i sobre com millorar el seu comportament ambiental.
 • Facilita un punt d'intercanvi de residus, generant així sinergies entre diferents usuaris i/o entitats, sota la màxima del que per a un és residu per a un altre és un actiu.
 • Facilita un instrument per al disseny, desenvolupament i implementació de polítiques públiques o privades sobre la matèria.
A entitats compromeses amb el medi ambient:
 • Permet que el públic generalista sigui conscient de la seva existència i la seva tasca.
 • Facilita una eina de màrqueting amb la qual les entitats puguin oferir de manera inequívoca una imatge d'entitat compromesa ambientalment.

Si tens temps i curiositat, et recomanem que llegeixis la informació rellevant (bones pràctiques, consells ...) inclosos en la franja verda que trobaràs sota de les altres opcions de lliurament.
D'aquesta manera podràs conèixer la localització exacta del punt de lliurament més pròxim de qualsevol residu generat, el que et permetrà invertir menys temps i menys cost en la teva recerca i reciclar de forma més senzilla.

Per què s'inclouen sistemes alternatius al més proper al meu domicili?
Sempre donem més d'una alternativa a l'hora de donar-te la millor opció on lliurar el teu residu. Pensem que encara que hi hagi un lloc molt a prop del teu domicili, pot ser que t'agradi més un altre o et vingui de camí a un altre lloc.